mjoy

Mjoy to projekt stolika kawowego. Składa się z 10 elementów: szklanego blatu o średnicy 75 cm, dziewięciu kół zębatych tworzących podstawę (ośmiu drewnianych i jednego szklanego) o średnicy 34 cm. Modułowa konstrukcja pozwala użytkownikowi w dowolny sposób kreować wygląd stolika oraz jego wysokość w zależności od potrzeb i poczucia estetyki. Każdy element podstawy wsuwa się jeden w drugi. Dzięki temu nie trzeba go skręcać i rozkręcać, co sprawia, że jest szybki w montażu jak również w demontażu zabierając przy tym mało miejsca po rozłożeniu.


Mjoy is a project of a coffee table. It consists of 10 pieces: a glass top with a diameter of 75 cm and nine gears which form the basis (eight wooden and one glass) with a diameter of 34 cm. The modular design allows the user to freely create the appearance of the table and its height, depending on the needs and the sense of aesthetics. Each element of the basis slips one into another.In that way, there is no need to twist and untwist it, which makes it fast to assembly and dismantle. It also takes up less space after being unfolded.