światłowód

Światłowód to projekt lampki nocnej. Została wykonana ze szklanego pręta wygiętego w ogniu palnika gazowego oraz drewnianej podstawy. Szklany element, swym kształtem, budzi skojarzenie tradycyjnej lampy jednak w oszczędny i minimalistyczny sposób jest jej interpretacją. Umieszczone w drewnianej podstawie żarówka LED rozświetla szklany pręt po jego umieszczeniu wewnątrz cokołu. Dzięki fizycznym właściwościom szkło przewodzi światło działając jak światłowód.


Optical Fiber is a project of a bedside lamp. It is made of a glass rod bent in a flame of a gas burner (a lamp-working technique) and wooden basics. The shape of the glass elements reminds of traditional lamps, but in a minimalist manner, is its interpretation. A LED bulb placed in a wooden base illuminates the glass rod after being placed inside the plinth. Thanks to the physical properties of the glass, light transmits through the rod acting like an optical fiber.