światłowody

Światłowody to projekt lamp. Zostały wykonane ze szklanych prętów wygiętych w ogniu palnika gazowego oraz drewnianych elementów będących źródłem przepływającego w nich światła. Szklane elementy, swym kształtem, budzą skojarzenie tradycyjneych lamp jednak w oszczędny i minimalistyczny sposób są ich interpretacją. Umieszczone w drewnianych oprawach żarówki LED rozświetlają szklane pręty. Dzięki fizycznym właściwościom szkło przewodzi światło działając jak światłowód.


Optical Fibers is a project of lamps. There are made of a glass rod bent in a flame of a gas burner (a lamp-working technique) and wooden holder. The shape of the glass elements reminds of traditional lamps, but in a minimalist manner, is its interpretation. A LED bulb placed in a wooden holder illuminates the glass rod after being placed inside the plinth. Thanks to the physical properties of the glass, light transmits through the rod acting like an optical fiber.